REGULAMIN

Użytkowania Parku Linowego Myślęcinek, Bydgoszcz.

 1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
  Wzór oświadczenia o wyrażeniu przez rodziców zgody na korzystanie z parku można otrzymać w biurze obsługi klienta Parku Linowego. Należy je wypełnić zapoznawszy się uprzednio z regulaminem.
 2. Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.
 3. Osoby poniżej 12 roku życia mające nie mniej niż 130cm wzrostu mogą wejść na wysokość tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i tylko na trasę przeznaczoną dla dzieci.
 4. Trasa dla dorosłych dostępna jest wyłącznie dla osób mierzących nie mniej niż 160 cm wzrostu.
 5. Maksymalna waga uczestnika Parku nie może przekraczać 120 kg.
 6. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia w zakresie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym.
 7. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą korzystać z atrakcji Parku.
 8. Wejście na pierwsze stanowisko odbywa się wyłącznie w obecności instruktora Parku.
 9. Użytkownicy zobligowani są do upewnienia się o braku przeciw wskazań zdrowotnych do korzystania z konkurencji Parku.
 10. Trasa dla dorosłych wymaga lepszego przygotowania kondycyjnego.
 11. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym:

 1. Instruktor Parku Linowego wyposaża Użytkowników w sprzęt asekuracyjny i nie wolno samodzielnie zmieniać sposobu założenia sprzętu.
 2. Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.
 3. Przedmioty ostre- noże itp, oraz takie, które podczas przejścia po atrakcjach mogą zostać utracone, należy zdeponować w miejscu wskazanym przez obsługę Parku.
 4. Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
 5. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty.
 6. Podczas przeprawy przez Park Linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami idącego.
 7. Po dojściu do platformy należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej.
 8. Na jednym stanowisku nie powinny znajdować się więcej niż dwie osoby.
 9. Podczas przepinania się należy w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka.
 10. Do przepinania się można używać również pętli z liny stalowej oplecionej wokół słupa.
 11. Wpinając się do pętli wokół słupa należy zwrócić uwagę na to, aby karabinek był wpięty zamkiem na zewnątrz (od słupa).
 12. Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność wpięcia karabinków.
 13. Przed zjazdem na linie należy najpierw jednym karabinkiem wpiąć się do pętli oplecionej wokół słupa, potem drugim karabinkiem w linę stalową a następnie rozkręcić lonżę bloczka i wpiąć bloczek w linę. Dopiero potem odpiąć karabinek z pętli oplecionej wokół słupa i przepiąć w linę zjazdową zamkiem w odwrotną stronę w stosunku do pierwszego karabinka.
 14. Na linie zjazdowej w pierwszej kolejności powinien znajdować się bloczek zjazdowy (symbolizuje go żółta taśma naklejona na linę służącą do zjazdu) a następnie karabinki z lonży (symbolizuje je czerwona taśma naklejona na każdą linę).
 15. Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka i nie kłaść ręki na stalowej linie, co grozi skaleczeniem.
 16. Po przejechaniu na drugą stronę należy zatrzymać się stopami na materacu około 50cm nad platformą, chwycić ręką liny przed bloczkiem tak, aby nie odjechać z powrotem i wstać.
  Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
 17. Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego; najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół słupa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do kontynuacji tej liny.
 18. W przypadku doznania osłabienia należy wezwać obsługę Parku Linowego, zostaniemy sprawnie sprowadzeni na poziom zerowy.
 19. Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach.
 20. Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
 21. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 22. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
 23. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego.

O NASZYM PARKU | CENNIK | REGULAMIN | JAK DOJECHAĆ | GALERIA | INNE ATRAKCJE |